۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد   

 

 

دکتر پریسا دیوسالار

مسئول واحد توسعه آموزشی بالینی EDU

 

متخصص روانپزشکی- فلوشیپ سایکوسوماتیک

 

تلفن تماس: 32116328

 

پست الکترونیک:psy.groupbeheshti@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

فاطمه میرزایی

کارشناس واحد توسعه آموزشی بالینی EDU

 

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

تلفن تماس: 32110408 داخلی 1107

 

پست الکترونیک:psy.groupbeheshti@gmail.com