۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر

دکتر نوید خلیلی

 

متخصص روانپزشکی

رییس بخش

  تلفن تماس: 32116328  
         

بتول رضایی زاده

 

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1067و1068

معرفی بخش زنان دو:

تعداد تخت فعال این بخش۳۶بیمارمی باشد که پس از Stable شدن از بخش زنان  یک به این بخش منتقل می شود .

تعداد پرستاران و بهیاران این بخش 19 نفر می باشد.

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 12 نفر می باشد .