۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۱ تير  

دکتر نوید خلیلی

 

متخصص روانپزشکی

رییس بخش

  تلفن تماس: 32116328  
         

زهراالسادات میرزادی گوهری

 

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1053و1054

معرفی بخش زنان یک:

این بخش دارای 25 تخت می باشد،  بیمارانی که شرایط اورژانسی دارند پس از تریاژ در اورژانس در این بخش پذیرش می شوند وپس از بهبودی نسبی به بخش زنان 2 منتقل می شوند یا از همین بخش مرخص می شوند.

تعداد پرستاران و بهیاران این بخش 19 نفر می باشد.

 

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 12 نفر می باشد .