۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   

 

معرفی بخش مردان سه:

دکتر علیرضا غفاری نژاد

 

متخصص روانپزشکی

رییس بخش

  تلفن تماس: 32116328  
         
 

بتول میرزایی

 

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1052و 1070

 

این بخش به عنوان بخش دوگانه بیمارستان محسوب میشود که بیماران باترک مواد مخدربه صورت مستقیم  بستری میشوند وپس از بهبودی مرخص میشوندودرضمن بیماران با علایم بهبودی نسبی که از بخشهای مردان 1و2 پذیرش میشوندتا زمان ترخیص بصورت کوتاه مدت در این بخش اقامت دارند.

  • تعداد تخت فعال این بخش 22 تخت می باشد.
  • تعداد پزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 12 نفر می باشد .
  • تعداد پرستاران و بهیاران در این بخش 12 نفر است.