۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   

 

معرفی بخش مردان دو:

دکتر عبدالرضا صباحی 

 

متخصص روانپزشکی

رییس بخش

  تلفن تماس: 32116328  
         

مریم معزز کدکنی

 

کارشناس ارشد پرستاری

سرپرستار بخش

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1017 و 1058و 1046

 

 

بیماران پس از Stable شدن از بخش مردان یک به این بخش منتقل می شود .

تعداد تخت فعال این بخش ۷۰ که اکثر اوقات تخت اکسترا هم استفاده می شود.

تعداد پرستاران و بهیاران این بخش 29 نفر می باشد.

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 12 نفر می باشد .