۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   

دکتر عبدالرضا صباحی 

 

متخصص روانپزشکی

رییس بخش

  تلفن تماس: 32116328  
         

محمد رضا امیری شمسی

 

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1079 و 1080

 

 

 

معرفی بخش مردان یک:

دراین بخش  که دارای 48 تخت فعال است بیماران دچار اختلالات حاد روانپزشکی  پس از تریاژ پذیرش می شوندو پس از Stable شدن به بخش مردان دو منتقل می گردند. 

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 12 نفر میباشد و تعدا پرستاران و بهیاران این بخش 33 نفر می باشد.