۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   

بخش‌های بستری

بیمارستان شهید بهشتی  دارای چهار بخش مردان (بخش مردان یک، بخش مردان دو، بخش مردان سه و بخش پشتیبان ) دو بخش زنان (بخش زنان یک و بخش زنان دو) یک بخش اطفال (دختران و پسران) بخش اتاق عمل الکتروشک مغزی (ECT) و بخش اورژانس تحت نظر می باشد و در مجموع دارای ظرفیت 230 تخت است. در بخش های بستری بیمارستان خدمات زیر ارائه می گردد:

  • مراقبت های بالینی پرستاری
  • ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و توانبخشی
  • ارائه خدمات روانشناسی
  • آموزش به بیمار و خانواده