۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير   

روانشناسی :

 روانشناسی عبارت است از علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی و این مطالعه با هدف شناخت  آدمی صورت می گیرد تا پس از آگاهی از خصوصیات متعدد و متنوع رفتاری و ذهنی خود شیوه ارتباط مناسب را با خود و محیط پیرامونش برقرار نماید .

انواع درمان ها :

 رفتار درمانی شناختی :

درمانگر به شناختن نگرش غیر واقعی تان نسبت به خود ، دنیا و آینده کمک می کند شما الگوهای رفتاری و فکری جدیدی پیدا خواهید کرد که شما را به سوی زندگی سالم تر هدایت می کند .

 درمان متمرکز بردرمان جو :

 درمانگر به حرف های شما گوش می دهد و به شما در فهمیدن بهتر احساسات کمک می کند .

 روانکاوی :

 در این روش درمانگر هدفش کشف تجارب واحساسات نیمه آگاه وعمیق مربوط به دوران کودکی شما است زمان روانکاوی شما باید درمانگر را هر هفته چهار بار یا بیشتر ملاقات کنید .

روان درمانی پویشی :

 در این روش درمانگر بدون استفاده از روانکاوی رسمی ، احساسات ناخوادآگاه شما را به آگاهی می آورد و آن را تعبیر و تفسیر می کند این نوع درمان ، اغلب متضمن این است که هر چه به ذهنتان می آید بگویید .

پسیکو درام ( نقش گذاری روانی ) :

از این نوع درمان برای بیان احساسات پنهان استفاده می شود از شما خواسته می شود در نقش افراد مختلفی که در زندگی تان وجود دارند را بازی کنید و خود را به جای آنها قرار دهید این روش هم می تواند به صورت گروهی انجام شود و هم به صورت دو نفره

مشاوره و روان درمانی :

 کلماتی هستند که به نحو متناوب توسط مراجعان به مراکز مشاوره و کلینیک های درمانی مورد استفاده قرار می گیرند با اینکه شباهت های زیادی بین این دو کلمه وجود دارد و اساس و پایه و خدمات آنها یکسان است اما بین " مشاوره " و " روان درمانی "  تفاوت های اساسی  وجود دارد .

 منظور از " روان درمانی " در مشاوره و روان درمانی چیست ؟

 روان درمانگر اغلب برای حل اختلالات شخصیتی ، اختلالات خلقی ، اختلالات اضطرابی و ... به فرد کمک می کند . مراجع ممکن است همزمان با دوره کار با روان درمانگر ، از روش  دارو درمانی  نیز استفاده  نماید.  روان درمانی بیشتر بر روی فرآیندهای فکری مراجع و نحوه زندگی کردن روحی او تمرکز  دارد

به طور کلی می توان گفت در مشاوره روان درمانی ، روان درمانگر : 

 • بر روی مشکلات مزمن و تکرار شونده تمرکز می کند .
 • برروی الگوهای رفتاری شخص و مشکلات بزرگ تر او کار می کند .
 • درمان طولانی مدت یا متناوبی را ( حتی برای سالها ) برای مراجع  در نظر می گیرد .
 • روی احساس و تجربه فرد تمرکز دارد .
 • ممکن است از تست هایی مانند ( شخصیت ، هوش )یا روش های روان درمانی مانند رفتار درمانی شناختی استفاده کند .
 • تمرکز عمیقی بر روی احساسات و افکار درونی او دارد که در نهایت منجر به رشد شخصی فرد می شود .
 • استفاده از آن به عنوان یک فرآیند اولیه در نظر گرفته می شود .

به طور کلی می توان گفت مشاور کسی است که به شما برای انجام کاری مشورت می دهد این مشورت می تواند در حوزه برنامه ریزی مالی یا حتی روش های حل مشکلات و اختلافات  خانوادگی باشد گاهاً به روند درمان یک روان درمانگر با مراجع نیز مشاوره گفته می شود.

  به طور کلی می توان گفت در مشاوره وروان درمانی ، مشاور :

 • برروی مشکلات و موقعیت های کنونی فرد متمرکز می شود .
 • بر روی مشکلات  یا رفتارهای خاص تمرکز دارد .
 • درمان کوتاه مدت ( یک هفته تا حداکثر 6 ماهه ) است .
 • روی رفتار تمرکز دارد.
 • به شخص کمک می کندو او را راهنمایی می کندتا خود او بتواند مشکلات خود را پیدا کند و برای آن راه حل ارائه کند .