۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۷ شهريور   

 

دکتر علی سلطانی نژاد 

مسئول واحد کار درمانی

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم توانبخشی 

ارزیابی و توانبخشی بیماران

آموزش و پژوهش توانبخشی

 

 

 

پست الکترونیک: soltaninejad.ali@gmail.com

 

 

 

تلفن تماس: 32116329

 

 

تلفن پذیرش بیماران سرپایی: داخلی 1063- 32110409

 

 
   

   
 

 

 

رویا قدمگاهی نیشاپوری

 

کارشناس کاردرمانی

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1156

 

فاطمه سالاری

 

کارشناس کاردرمانی

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1156

 

 

 

 

 

 

     
   

   
 

 

فریبا قنبری 

 

کارشناس کاردرمانی

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1156

 

 

شهناز شهیدی 

 

مربی کاردرمانی

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1156

 

 

پروین حمزه

 

مربی کاردرمانی

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1156