۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد   

 

 

دکتر مهین اسلامی شهربابکی

رئیس بیمارستان

 

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 

تلفن تماس: 32117621 

 

پست الکترونیک: mahineslami@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عبدالرضا صباحی

مدیر گروه روانپزشکی

 

متخصص روانپزشکی

 

تلفن تماس: 32116328

 

پست الکترونیک: abdsaba@yahoo.com

 

 

 

 

 

دکتر نوید خلیلی

معاون آموزشی

 

متخصص روانپزشکی- فلوشیپ روان درمانی

 

تلفن تماس: داخلی 1019-32110409

 

پست الکترونیک: n.khalili2000@yahoo.com

 

 

 

 

 

دکتر شهرزاد مظهری

معاون پژوهشی

 

متخصص روانپزشکی

 

تلفن تماس: 32110408

 

پست الکترونیک: Smazhari@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

دکتر پریسا دیوسالار

معاون درمان

 

متخصص روانپزشکی- فلوشیپ سایکوسوماتیک

 

تلفن تماس: 32110408-داخلی 1077

 

پست الکترونیک:pdivsalar@yahoo.com

 

 

 

 

 

دکتر محمد کاویانی

مدیر بیمارستان

 

پزشک عمومی

 

تلفن تماس: 32111525

 

پست الکترونیک: m.kavyani@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

صدیقه برائی نژاد 

مدیر خدمات پرستاری

 

لیسانس پرستاری

 

تلفن تماس: 32117881

 

پست الکترونیک: hastisa82@gmail.com

 

 

 

 

 

\

مقدسه ابارقی

رئیس امور اداری

 

کارشناس بهداشت محیط

 

تلفن تماس: 32117885

 

پست الکترونیک: m.abareghi783@gmail.com

 

 

 

 

 

سعید قربانی

رئیس حسابداری

 

لیسانس حسابداری

 

تلفن تماس: 32117882

 

پست الکترونیک: sgni00066@gmail.com