۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد  

 

دکتر مهین اسلامی شهربابکی

 

 فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m_eslami@kmu.ac.ir

تلفن تماس:   32117621

دورنگار: 32110931