۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد   
   

 

فاطمه میرزایی

 

کارشناس اعتباربخشی آموزشی

فوق لیسانس مدیریت آموزش

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی1107

 

ندا زنگی آبادی

 

کارشناس آموزش 

لیسانس مدیریت بهداشت و درمان

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1069