۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر  

برای مشاهده چارت بحران اینجا کلیک نمایید.