۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۱ دي   

لیست کمیته ها و  دبیر های مربوطه 

تعداد کمیته های  بیمارستان : 12 عدد

مسئول کمیته ها : خانم افسانه جمشیدی

  • دستورالعمل های کمیته های بیمارستان شهید بهشتی در سال 98 را میتوانید در این قسمت ببینید.