۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

                                    

 

 

 

 

 

             جهت مشاهده گزارش فعالیت های واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان شهید بهشتی در سال تحصیلی 1398 اینجا کلیک نمایید