۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد   

        برنامه هفتگی آموزش دستیاری

 

تبصره :

  1. روزهای یک شنبه و سه شنبه برنامه ویزیت بخش یا درمانگاه از ساعت 9:30 شروع می شود.
  2. گزارش صبحگاهی روزهای دوشنبه با ارائه اینترنی و نظارت دستیاران ارشد خواهد بود.
  3. دستیاران سال سوم در 6 ماه اول از ویزیت بیماران بخش و درمانگاه معاف هستند و به صورت تمام وقت در اختیار بخش روان درمانی هستند.