۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۰ بهمن

بخش شوک درمانی (ECT)

رئیس بخش :  خانم دکتر نبی بنازاده متخصص روانپزشکی

سرپرستار بخش : بتول میرزایی  - کارشناس پرستاری

کارشناس بیهوشی :2

پزشک بیهوشی : 2

رزیدنت : ۱

تعداد گارد : ۱

تعداد منشی : ۱

تعداد تخت : 15

تعداد تخت ریکاوری : ۲

معرفی بخش :

بخش شوك درماني صبحها فعال بوده و به بيماران سرپايي و بستري كه دستور انجام شوك را از پزشك معالج دارند خدمت رساني مينمايد.بيماران بستري و سرپايي بصورت يك روز در ميان شوك دريافت مي نمايند.و روزهاي فرد هفته جهت مراجعه بيماران سرپايي در نظر گرفته شده است.تعداد  متوسط عمل شوك درماني روزانه30 نفر مي باشد.