۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

برنامه حضور روانپزشکان در درمانگاه کودک و نوجوان

روند پذیرش :

نوبت دهی این درمانگاه از ساعت ۷/۳۰ صبح می باشد که هفت مراجعه برای اساتید و بقیه مراجعه کنندگان توسط دستیارمربوطه ویزیت می شود

سه شنبه : دکتر مهین اسلامی شهربابکی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

یک شنبه : دکتر مصطفی یزدانی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان