۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير   

درمانگاه ترک اعتیاد و متادون 

رییس درمانگاه: خانم دکتر مرجان شمس پور متخصص روانپزشکی

مسئول درمانگاه متادون: دکتر بتول محمودی

سرپرستار: ملیحه یزدانپناه

روانشناس : یک نفر

مرکز متادون شهیدبهشتی با 140 مددجوی سرپایی تحت درمان با متادون و بوپرونورفین وحدود 200 مددجوی بستری تحت درمان با بوپرونورفین  در شیفت صبح همه روزهای هفته بجز روزهای تعطیل  جهت تحویل دارو فعال میباشد.

مددجوی سرپایی این مرکز در ماه اول ورود به طرح  روزانه برای دریافت  دارو مراجعه کرده وبعد از سپری شدن یک ماه بعد از انجام تست ادرار و منفی بودن سه گزینه مرفین شیشه وحشیش دارو را به صورت یک روز در میان دریافت میکند.

درصورت مثبت شدن هریک از موارد فوق  مددجو برای ویزیت و مشاوره به پزشک و مشاور ارجاع داده میشود.

داروی مخدر مصرفی دراین مرکز پس از ثبت روزانه در دفاتر امار سیستم ایداتیس در پایان ماه تحویل دانشگاه شده داروی ماه بعد را از دانشگاه تحویل وبصورت کاملا امن در انبار این مرکز نگهداری میشود