۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

داروخانه 

مسئول فنی داروخانه : دکتر شیرین ناظری

تکنیسن دارویی : 1

جمعدار انباردارو : ۱

حسابدار : ۱

داروی اختصاصی : قرص ریتالین

فعالیت های واحد :

توزیع   داروهای  عمومی ، داروهای اعصاب و روان 

نحوه توزیع ریتالین :نسخه پزشک متخصص اعصاب وروان،یا متخصص مغزو اعصاب( دریافت کپی شناسنامه بیمار )

ساعت کار واحد : شنبه تا پنجشنبه  ۷/۳۰ الي ۱۳/۳۰

تلفن تماس:  ۰۳۴۳۲۱۱۷۸۸۳