۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

مسئول داروخانه 

مسئول فنی داروخانه – دکتر شیرین ناظری

تکنیسن دارویی : ۳

جمعدار انباردارو : ۱

حسابدار : ۱

داروی اختصاصی : قرص ریتالین

فعالیت های واحد :

توزیع   داروهای  عمومی ، داروهای اعصاب و روان 

نحوه توزیع ریتالین :نسخه پزشک متخصص اعصاب وروان،یا متخصص مغزو اعصاب( دریافت کپی شناسنامه بیمار )

ساعت کار واحد : شنبه تا پنجشنبه  ۷/۳۰ الي ۱۳/۳۰

تلفن تماس:  ۰۳۴۳۲۱۱۷۸۸۳