۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
نام و نام خانوادگی تخصص عکس    پست الکترونیکی
دکتر عبدالرضا صباحی

متخصص روانپزشکی

دانشیارعضو هیات علمی

(مدیرگروه روانپزشکی)

 

abdsaba@kmu.ac.ir 
دکتر علیرضا غفاری نژاد متخصص روانپزشکی 
 فلوشیپ رواندرمانی

استاد عضو هیات علمی
 a_ghafarinejad@kmu.ac.ir
دکتر نبی بنازاده متخصص روانپزشکی
استادیار عضو هیات علمی
(مسئول آموزش دستیاری)
n_banazadeh@kmu.ac.ir 
دکتر قدرت ا... رجبی زاده متخصص روانپزشکی
دانشیار عضو هیات علمی
(معاون درمان بيمارستان)
ghrajabizadeh@kmu.ac.ir
دکتر نوشین پرورش فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دانشیار عضو هیات علمی
n_parvaresh@kmu.ac.ir 
دکتر مهین اسلامی شهربابکی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دانشيارعضو هیات علمی
(رییس بیمارستان)
mahineslami@yahoo.com 
دکتر شهرزاد مظهری متخصص علوم اعصاب
دانشیارعضو هیات علمی

(معاون پژوهشي بيمارستان)
-
دکتر نوید خلیلی

فلوشیپ رواندرمانی
استادیار  عضو هیات علمی

(معاون آموزشی بیمارستان)

navidkhalili۲۰۰۰@yahoo.com 
دکترپریسا دیوسالار

فلوشیپ سایکوسوماتیک

استادیارعضو هیات علمی

(مسئول توسعه آموزش بالینی)

 -
دکتر مرجان شمس پور  متخصص روانپزشکی  
دکتر مصطفی یزدانی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
استادیار عضو هیات علمی
 
دکتر فرزانه جهانبخش متخصص روانپزشکی      
دکتر بتول محمودی
پزشک عمومی
-