۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير   

رئیس حسابداری

سعید قربانی

پرسنل واحد :

مریم احمدی – مسئول حقوق و دستمزد

خانم عسکرپور – مسئول دفتر داری

شکوفه الهی – مسئول رسیدگی

محمد طاهری  – مسئول امین اموال

محمدرضاسعادت – مسئول انبار

معرفی واحد :

     دراین واحد کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا ، اضافه کاری ، کارانه ، حق مدیریت ، هزینه لباس ، ذخیره مرخصی ، پاداش پایان خدمت و.... صورت می گیرد.

     شناسایی هزینه های انجام شد اعم از خرید کالا و خدمات و همچنین هزینه های پرسنلی به صورت ماهیانه ، صدور اسناد مربوطه و در نهایت بررسی تراز مالی رفع مغایریت آنها ( سند زدن در سیستم حسابداری تعهدی با ثبت درآمدهای بیمارستان شامل نقدی و غیر نقدی ، ثبت اسناد حقوقی ماهانه پرسنلی ، ثبت اسناد خرید کالا و خدمات ) .

      انجام رسیدگی اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ، گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام رسیدگی ، کنترل نهایی مدارک و رسیدگی  و حصول اطمینان از صحت آنها و اعمال کنترلهای لازم .

     حفظ  وحراست از کلیه اموال بیمارستان ، شناسایی و فروش لوازم اسقاطی .

      درخواست خرید اقلام مورد نیاز واحدها و اقلام روتین انبار و تحویل به واحد درخواست کننده

     تصدیق کالای خریداری شده با درخواست خرید

     کنترل و ثبت کلیه ورودی و خروجی ها در سیستم تعهدی حسابداری

 

مسئول واحد درآمد

علی علیمردای پور – دیپلم امور اداری و مالی

پرسنل واحد :

اکرم بکتاشی-کارشناس امور بیمارستانها

فرح مهدوی – کاردان امور اداری

مریم آپرناک – کارشناس علوم اجتماعی

الهام بارانی_ کارشناس ارشد مدیریت دولتی

معرفی واحد :

محاسبه  کلیه خدماتی که به بیماران ارائه می شود در قالب کتاب تعرفه های ارزش نسبی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بطور دقیق

فعالیت های واحد :

برآورد هزینه بیمار ( تسویه حساب) و تکمیل سند ( واحد ترخیص)

تحویل اسناد به کارشناسان بیمه جهت رسیدگی ( واحد درآمد )

 ارسال سند ها  به بیمه های طرف قرار داد ( واحد درآمد )

تنظیم تراز ماهیانه ( واحد  درآمد )

ثبت سامانه های مربوط به درآمد  ( واحد درآمد )

پی گیری مطالبات بیمارستان از بیمه های طرف قرارداد  ( واحد درآمد )

ساعت کار واحد :

شنبه تا پنجشنبه   از ۷/۳۰ الی .۱۳/۳