۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
عکس  رشته تحصیلــی نام و نام خانوادگی سمت

 

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دانشیارعضو هیات علمی

 

دکتر مهین اسلامی شهربابکی

 

رئیس بيمارستان

 


پزشکی عمومی

دکتر

محمدکاویانی

مدیربیمارستان

متخصص روانپزشکی
دانشیار عضو هیات علمی

دکتر قدرت ا... رجبی زاده

معاون درمان بیمارستان

فلوشیپ رواندرمانی
استادیار  عضو هیات علمی

دکتر نوید خلیلی معاون آموزشی بیمارستان
               متخصص     علوم اعصاب
                 دانشیارعضو هیات علمی 
دکتر شهرزاد مظهری معاون پژوهشي بيمارستان

متخصص روانپزشکی

دانشیارعضو هیات علمی

دکتر عبدالرضا صباحی مدیرگروه روانپزشکی
لیسانس پرستاری فريباخسروي مدیر خدمات پرستاری
--------- ----------- رئیس امور اداری
لیسانس مدیریت دولتی  زیبا سیف الدین پور رئیس حسابداری