۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت   

 

آدرس: کیلوتر 5 بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

کدپستی:7618833639

تلفن :03432110409 - 03432110408

دورنگار ریاست: 03432110931  دورنگار دبیرخانه : 03432116330

پست الکترونیک: h_beheshti@kmu.ac.ir