۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
پیام تسلیت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
تسلیت
پیام تسلیت
جشنواره غذا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ آذر
برگزاری جشن غذا به مناسبت شب یلدا در بیمارستان شهید بهشتی
جشنواره غذا
اطلاعیه برگزاری جلسه
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
اطلاع رسانی زمان و مکان جلسات با ارزیابان محترم دوره بیرونی پزشکی عمومی
اطلاعیه برگزاری جلسه
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شه...
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهش...
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی