۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

اطلاعیه مهم :

به اطلاع می رساند که جلسه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه مورخ 98/7/21 از ساعت 13 الی 15 درمحل سالن صبا دانشکده پزشکی برگزار می گردد و جلسه دانشجویان وفراگیران دانشکده پزشکی با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی روز دوشنبه مورخ 98/7/22 از ساعت 13 الی 15 در محل سالن آمفی تئاتربیمارستان باهنر برگزار خواهد شد. لذا مراتب در این وبگاه اطلاع رسانی می شود.