۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، این جلسه با حضور دکتر کاویانی مدیر بیمارستان وفرمانده پایگاه بسیج مرکز، سروان گلشاهی فرمانده بسیج ادارات، رضایی مسئول بازرسی واعضاء پایگاه مقاومت بسیج این مرکزبرگزارشد.

سروان گلشاهی فرمانده بسیج ادارات، مطالبی در خصوص شبکه سازی در حوزه بسیج ادارات واهمیت استفاده از فضای مجازی، طرح اعتلای بسیج کارمندان، اجرای میز خدمت در نقاط مختلف و اهمیت برگزاری حلقه های صالحین در ادارات بیان کرد.

در پایان نیز دکتر کاویانی در خصوص اهمیت وپیگیری برگزاری کلاس کنترل خشم، برگزاری اردوی فرهنگی و برگزاری کلاس سواد رسانه ای صحبت کرد.