۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان در این جلسه، دکتر مهین اسلامی رییس مرکز، دکتر محمد کاویانی مدیر مرکز ،دکتر دلیلی مدیر اقتصاد و درمان، فریبا خسروی مدیر پرستاری مرکز، مهندس حبیبی فر مدیر واحد فنآوری دانشگاه، جمعی از پرسنل مرکز ونمایندگان بیمارستان های شهرستان های زرند کوهبنان راور و رابر حضور داشتند.دکتر دلیلی هدف از تشکیل جلسه را اهمیت ولزوم استقرار پروندهای الکترونیک بیماران در کلیه بیمارستان ها اعلام کرد.

وی همچنین راهکارهایی درخصوص تسریع این روند وسامانه سپاس بیان نمود .درادامه دکتر کاویانی مدیر مرکز، عملکرد واقدامات انجام شده دراین خصوص را بیان کرد.در پایان جلسه هم پرسش وپاسخ ورفع ایرادات برگزار شد.