۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

 کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد، دکتر عبدالرضا صباحی و دکتر فرزانه جهانبخش درخصوص علائم ونشانه های اختلالات درک، تفکر، حافظه، اختلالات خلقی واسکیزوفرنی و...مطالبی را بیان کردند.