۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
شکایت بیمار
نام شاکی (درصورت تمایل) :
فرد مورد شکایت : *
 
بخش مربوطه : *
 
تاریخ شکایت : *
 
توضیحات : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *